Om oss

Vårt genuina arbetssätt:

 

Vi på Hemmabergets HVB-hem jobbar efter filosofin att alla ska känna sig som en del av en storfamilj, med allt vad det innebär av att ta hänsyn, stötta och hjälpa varandra.

 

Vi är ett familjeföretag och har en unik struktur med 2 generationer behandlare som jobbar och bor på gården, så det finns alltid gott om vuxna tillgängliga för ungdomarna dygnet runt. Vi utformar all behandling individuellt, utifrån varje ungdoms egna förutsättningar. Vårt mål är att bryta destruktiva beteenden, genom att byta ut dem mot positiva tankar/upplevelser, för att stärka självkänslan och ge ny energi/motivation. vi jobbar miljöterapeutiskt utifrån evidensbaserade metoder och med mångåriga erfarenheter.

 

Vi börjar alltid med att bygga en fungerande nära relation till ungdomen vi hjälper. Behandlingsprogrammet byggs individuellt tillsammans med ungdomen själv, en genomförandeplan upprättas och revideras allt eftersom behandlingsprocessen fortlöper enligt uppdrag. Kärnan i behandlingen är att ge ungdomen möjlighet att växa och utvecklas som enskild individ utifrån sina egna resurser och förutsättningar. Denna process är helt individuell och bygger på äkta personlig utveckling och inte bara ytlig färdighetsträning, därför kan behandlingstiden inte förutsägas. Viktigt för oss är att alla inblandade parter är införstådda med att fokus på ungdomens välmående går i första hand.

 

Vi jobbar i första hand för att ungdomarna ska gå i skolan, men när det av olika orsaker inte fungerar, kan vi erbjuda sysselsättning .Vi har en egen mekanisk verkstad för motorer, bilar, snöskotrar och race-fordon. Där får man lära sig bl a fräsning, svarvning och svetsteknik. Man ges dessutom möjlighet att delta i olika Race-team.

 

Detta arbetssätt har visat sig vara framgångsrikt,så som en ny möjlighet att finna en varaktig sysselsättning/arbete.

 

Undervisningen/sysslorna är helt individanpassade av våra professionella handledare inom dessa områden. Genom detta har vi även haft samarbete med skolan för att ge ungdomen möjlighet till betygsatta utbildningar. Vi har även fungerat som referens för att ge dem ytterligare en chans att förverkliga ett inträde till arbetsmarknaden.

 

Ungdomarna ges även möjlighet att vara med i köket,som en alternativ sysselsättning och i dom fall det är aktuellt som förberedande inför utslussning till eget boende.

Våra Ungdommar

Vi är väldigt måna om våra ungdomar och gör noggranna övervägningar inför varje förfrågan/placering allt för att det inte ska äventyra behandlingen för dem som redan bor hos oss. Så långt det är möjligt vill säga. Vi försöker att undvika att ha flera med samma problematik i samma steg av behandlingen. På detta sätt så kan gruppen stötta och hjälpa varandra då dem som kommit längre på sin resa kan ge tips och råd på hur man hanterar saker. vilket oftast tas emot bättre/fortare när en kompis upprepar det behandlaren tidigare pratat om. (så kallade verktyg) det gör att behandlingsprocessen effektivare. Vi är även noga med att man aldrig kan jämföra sig med någon annan. Oavsett om man har samma diagnoser så är alla individer som har olika erfarenheter och olika behov, och kan därför behöva lång tid och olika metoder/behandlingar för att nå samma mål.
Alla kommer med olika mål i sikte.

Kvalitetsindex hos SSIL

Vi är otroligt stolta över det fina betyg som vi fått i det Kvalitetsindex som SSIL utfört.
8,2 av 12 möjliga
Vilket är ett högt betyg i jämförelse.
Vi tackar och bockar för visat förtroende och gott samarbete utan det hade det synts i betyget. Indexet finner du här eller när du som handläggare loggar in på SSIL

Läs igenom våran Kvalitetsindex

Frågor?

Om ni har något ni undrar över är ni välkommen att kontakta oss
Dem olika sätten hittar ni under kontakta oss
Kontakta oss här.